Dini ve Resmi Tatiller

sex izle

Ocak Ayı – Dünya Ve Türkiyede Önemli Günler

TARİH OLAY
1 OCAK Çekoslovakya; Çek Cumhuriyeti ve Slovakya OlarakAyrıldı (1993).
1 OCAK Takvim ve Saatte Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girdi (1926)
1 OCAK Küba’da Fidel Castro’nun Zaferi (1959)
1 OCAK İngiltere’nin,  AET’ye Resmen Katılışı (1973)
1 OCAK Yunanistan’ın  AET’nin 10. Üyesi Oluşu (1981)
1 OCAK Çin’de Binlerce Öğrencinin Tianenman MeydanındaYürümesi (1987)
1OCAK ABD, Kanada ve Meksika  Arasındaki Gümrük DuvarlarınınOrtadan Kaldırılmasını Öngören  “Kuzey  Amerika  Serbest Ticaret Bölgesi” (NAFTA) Yürürlüğe Girdi (1994)
 1 OCAK Yeni Türk Lirası’na (YTL) Geçiş. Vergi Sisteminde Pek ÇokDeğişiklik İçeren Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirası’na (YTL)Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki

Kanun, Resmi Gazete’de Yayımlandı (2005).

 2 OCAK Güney Afrikalı Dr. Christian Barnard’ın, İlk Defaİnsandan İnsana Kalp Naklini Başarması.
 2 OCAK  Kanuni’nin Rodos’u Fethi (1523).
 2 OCAK 8 Mart 1961’de Kurulan Basın İlan Kurumu Kuruluş.Yasası Çıkartıldı (1961).
 3 OCAK Küba ile ABD  Arasında  Diplomatik İlişkilerin Kopması (1961).
 4 OCAK Osmanlı-İsveç Savunma Antlaşmasının İmzalanması (1740).
 4 OCAK Hastalık Sigortasının Kabulü (1950).
 5 OCAK Osmanlı – İngiltere   Arasında   Çanakkale (Kal’ayı   Sultaniyye)Antlaşması’nın İmzalanması (1809).
 6 OCAK Eski Dışişleri Bakanlarından  Tevfik  Rüştü Aras’ın  Ölümü (1972).
 6 OCAK IV. Mehmet’in Edirne’de Ölümü (1693).
 6 OCAK İngiltere’nin, Çin Halk Cumhuriyeti’ni Resmen Tanıması (1950).
 7 OCAK Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın Ölümü (1858).
 7 OCAK Demokrat Parti Kuruldu (1946).
 8 OCAK Hirfanlı Barajı’nın Hizmete Girişi (1960).
 9 OCAK Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretime Başladı (1936).
 9 OCAK Osmanlı Hükümeti`nin, Kırım’ın İşgalini  Resmen Kabul Ettiğiniİçeren belgeyi  Rus Elçisi Bolgokof’a Vermesi (1784).
10 OCAK Osmanlı  Devleti   ile   Rusya  Arasında “Yaş Barış”   Antlaşmasının  İmzalanması (1792).
10 OCAK   Teşrinievvel,  Teşrinisani,  Kanunuevvel  ve  Kanunusani  Aylarının İsimlerinin;Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak’a Çevrilmesi (1945).
10 OCAK I. İnönü Zaferi (1921).
10 OCAK  Türkiye’nin  3. Uydusu  Türksat 2A,  Güney   Amerika’nın  Fransız Guyanası’ndaBulunan  Kourou Üssü’nden Arien Füzesiyle Uzaya Fırlatıldı.
11 OCAK Peygamberimizin Mekke’yi Fethi (630).
11 OCAK   Yüzbaşı  Mustafa  Kemal’in,   Harp Akademisi’nden Mezun Oluşu (1905).
12 OCAK Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Son Toplantısı (1920).
12 OCAK Mareşal Fevzi Çakmak’ın Emekliye Ayrılması (1944).
13 OCAK Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın Kuruluşu (1986).
14 OCAK     Milli  Mücadele Kahramanlarından  Orgeneral Asım Gündüz’ün Ölümü (1970).
14 OCAK ATATÜRK’ün Annesi Zübeyde Hanımın Ölümü (1923).
15 OCAK İsrail Askerlerinin Mescid-i Aksa’yı Basması (1988).
16 OCAK III. Murat’ın  Ölümü; III. Mehmet’in Tahta Çıkması (1595).
16 OCAK                İran’da Devrim; Humeyni’nin  Dönüşü ve Şah’ın Kaçışı (1979).
17 OCAK Körfez Savaşı’nın Başlangıcı (1991).
17 OCAK Ankara’da Ekmek Vesikaya Bağlandı (1942).
18 OCAK Çırağan Sarayı Yangını (1910).
20 OCAK               İlk Teşkilatı Esasiye Kanunu (ANAYASA)’nun TürkiyeBüyük Millet Meclisi’nce Kabul Edilmesi (1921).
21 OCAK Darülaceze’nin Kuruluşu (1895).
21 OCAK              Padişah III. Mustafa’nın Ölümü; I. Abdülhamit’in Tahta Çıkışı (1774).
21 OCAK Rodos’un Fethi (1522).
22 OCAK Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi)’nin Açılışı (1842).
21 OCAK Yavuz Sultan Selim’in Ridaniye Seferi (1517).
22 OCAK               Çin’de Mao Tse Tung’un, Kızıl Ordu’yla Pekin’e Girişi (1949).
23 OCAK İttihatçıların Babıali Baskını (1913).
23 OCAK Vietnam’da Barış (1973).
24 OCAK                 Yirminci  Yüzyıla  Damgasını  Vuran Churchill’in Ölümü (1965).
25 OCAK Sırp Sındığı Zaferi (1364).
25 OCAK İdi Amin’in Uganda’da Darbeyle İktidara Gelişi (1971).
26 OCAK General Kazım Karabekir’in Ölümü (1948).
26 OCAK Karlofça Barış Antlaşması’nın İmzalanması (1699).
26 OCAK John Baird Tarafından Televizyonun İcadı (1926).
27 OCAK Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1299).
27 OCAK  Hatay Antlaşması’nın İmzalanması (1937).
27 OCAK                             Fransa’nın, Çin Halk Cumhuriyeti’ni ResmenTanıması (1964).
28 OCAK Mülkiye Mektebi’nin Açılışı (1854).
28 OCAK   Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın Gizli Toplantısında “Misak-ı Milli” Kabul Edildi (1920).
28 OCAK              Uzay Mekiği Challanger’in Havada İnfilak Edişi, ABD’ nin Uzay  Programlarının  BüyükSekteye  Uğraması (1986).
29 OCAK ATATÜRK’ün, Latife Hanım ile Evlenmeleri (1923).
29 OCAK  18 Ocak’ta,  Fransa  Parlamentosu’nun  Kabul  Ettiği Sözde ErmeniSoykırımını Tanıyan Yasa Tasarısı, FransaCumhurbaşkanı Jacques ChiracTarafından  Onaylandı (2001).
30 OCAK    Hindistan’ın Kurucusu Mahatma Gandi’nin Öldürülmesi (1948).
31 OCAK Türk Eğitim Derneği’nin (TED) Kuruluşu (1928).
31 OCAK Suriye-Mısır Birleşmesi (1958).
31 OCAK              Türkiye’de İlk Kez, Mehmet Bin Mustafa (Vanlı)’nın Kaleme Aldığı SıhahıCevheri (Vankulu) Adlı Sözlüğün Basılması (1729).
4.112 Okunma.
1 Nisan 2013
Sitemizden Bazı Yazılar.

Temmuz Ayında Dünyada Önemli Günler

TARİH OLAY 1  Temmuz III. Ahmet’in Ölümü (1736). 1  Temmuz Sultan II. Mahmut’un Ölümü; Sultan I. Abdülmecit’in Tahta Çıkarılması (1839). 1  Temmuz Kabotaj Kanunu Kabul Edildi (1926). 1  Temmuz Komüni

7.721 Okunma. 1 Nisan 2013 Devamı...

Mart Ayı – Dünya Ve Türkiyede Önemli Günler

TARİH OLAY 1 MART Türk-Afgan Dostluk Antlaşması’nın İmzalanması (1921). 3 MART Hilafet’in Kaldırılması (1924). 3 MART Tevhid-i Tedrisat Kanunu Kabul Edildi (1924). 3 MART Türk-Alman Dostluk Antlaşması Anka

3.041 Okunma. 1 Nisan 2013 Devamı...

Kasım Ayı – Türkiye Ve Dünya Tarihinde Önemli Günler

TARİH OLAY 1 KASIM Cezayir’de Bağımsızlık Savaşı (1954). 1 KASIM Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1928). 2 KASIM İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME)`nin Kuruluşu (1960). 3 KASIM “Gülhane Hattı Hümayunu&#

12.104 Okunma. 1 Nisan 2013 Devamı...
Bu yazı Hakkında yorum Yazın

toptan bayan çantası | film izle